[PHP] Class tổng hợp các thông tin ngày dương, ngày âm, chuyển đổi ngày âm – ngày dương

Chào các bạn!

Sau một thời gian tìm hiểu, mình đã tổng hợp được các thông tin có thể tính toán được từ một ngày dương xác định nào đó (Ví dụ: ngày 29/06/2016).

Các thông tin tính toán được bao gồm:

 1. Ngày dương đầu vào (input_duong)
 2. Ngày âm đầu ra
 3. Tên thứ tiếng Anh
 4. Tên thứ tiếng Việt
 5. Tên tháng âm
 6. Tháng âm nhuận không?
 7. Tháng âm đủ hay thiếu?
 8. Năm dương nhuận không?
 9. Năm âm nhuận không?
 10. Tên năm theo can chi
 11. Tên tháng theo can chi
 12. Tên ngày theo can chi
 13. Tên giờ theo can chi
 14. Tên tiết khí (mùa)
 15. Là ngày lễ tết hay ngày thường?
 16. Giờ hoàng đạo
 17. Thời gian mặt trời
  1. Giờ mọc
  2. Đứng bóng
  3. Giờ lặn
  4. Độ dài ban ngày
 18. Thời gian mặt trăng
  1. Giờ mọc
  2. Giờ lặn
  3. Độ dài ban đêm
  4. Pha mặt trăng
 19. Chu kỳ mặt trăng
  1. Tỷ lệ chiếu sáng
  2. Tuổi trăng
  3. Khoảng cách đến trái đất
  4. Khoảng cách đến mặt trời
  5. Ngày trăng non (ngày mồng 1 của tháng)
  6. Ngày trăng tròn
  7. Ngày trăng non tiếp theo
  8. Ngày trăng tròn tiếp theo

Code tham khảo:

Cách dùng như sau: ở cuối và ngoài class các bạn thêm đoạn code như sau (xem thêm ở đoạn code trên):

Kết quả:

Tác giả hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích cho những ai nghiên cứu tử vi ngày.

Tài liệu tham khảo: các bài viết của tác giả Hồ Ngọc Đức và sưu tầm trên mạng.

Sưu tầm và biên soạn: doanpv


can chi,
chuyển đổi ngày dương sang ngày âm,
lunar,
ngày âm,
ngày dương,
php,
solar,
tử vi,