Express hướng dẫn cài đặt – ứng dụng đầu tiên

Là một framework (được hiểu  như framework như Codeigniter, Laravel, Zend trong Php) hỗ trợ  các ứng dụng web mạnh mẽ và cho các ứng dụng di động.

Tài liệu chính thống tiếng Anh các bạn có thể tham khảo trên trang chủ của express: https://expressjs.com/

Sau đây là hướng dẫn cài đặt (lưu ý bạn phải cài đặt node.js trước khi cài đặt express xem hướng dẫn cài đặt node.js ở link : https://smartjob.vn/huong-dan-cai-dat-node-js/ )

Tạo thư mục : nodeexpress

express1

Sau đó mở Command Line trỏ đến thư mục đó và gõ lệnh sau : npm install express

express2

Cấu trúc thư mục và  bạn tạo thêm file test.js  như hình dưới đây:

express3

Nội dung file test.js  như sau

Sau đó cũng tại command line tại đến thư mục chứa file test.js đó bạn gõ lệnh : node test.js   và mở trình duyệt lên theo địa chỉ : http://localhost:3000/

Download source code here .

Chúc các bạn thực hành thành công! Có thắc mắc inbox skype: nguyenanhdung90

strongmindinstrongbody-expert at smartjob


đọc ghi file node.js,
express,
NodeJS,