[HN] VNPT Software tuyển dụng Senior Tester

Tester

Công ty phần mềm VNPT (VNPT Software) tuyển dụng Senior Tester

1. Mô tả Công việc

Số lượng tuyển: 8 người

– Tham gia xây dựng quy trình Kiểm thử (test)

– Lập Kế hoạch kiểm thử, thiết kế Test case;

– Thực hiện kiểm thử, log lỗi, theo dõi thiến độ fix bugs

– Kiểm soát chất lượng các hệ thống phần mềm, dịch vụ

– Tham gia xây dựng quy trình phát triển phần mềm, kiểm soát phần mềm đảm bảo theo quy trình.

– Đề xuất với các cấp lãnh đạo về việc cải tiến quy trình Test nhằm nâng cáo chất lượng sản phẩm phần mềm;

– Nghiên cứu và triển khai áp dụng các công cụ phần mềm phục vụ Kiểm thử;

2. Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương.

– Có kinh nghiệm làm việc với các test tool như: Jmeter, Selenium…

– Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm;

– Có chứng chỉ kiểm thử phần mềm như: ISTQB, CSTE

– Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm từ 02 năm trở lên

– Có kinh nghệm làm việc với các dự án theo quy trình CMMI, Agile/Scrum.

– Có kinh nghiệm xây dựng quy trình Kiểm thử.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành thành thạo

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV trực tuyến, qua Email hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty.

CÔNG TY PHẦN MỀM VNPT

Địa chỉ: Nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội

Người liên hệ: Ms Lan Anh