Tuyển Dụng Lập Trình Web ASP.NET C#

ASP.Net

c#

Javascript

Tuyển Dụng Lập Trình Web ASP.NET C#
** The Job

Công ty Ecount (100% vốn nước ngoài) đang cần tuyển các nhà phát triển có kinh nghiệm

– Tham gia vào đội ngũ phát triển ở Việt Nam và kết hợp với đội ngũ ở Hàn Quốc để phát triển sản phẩm.
– Phát triển ứng dụng ERP Web-based.

– Thực hiện các chức năng chương trình, debugging và xây dựng lại các phân hệ của hệ thống ERP.

– Có trách nhiệm chính để phát triển các chương trình và kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu.

– Tham gia làm việc tại Ecount càng sớm càng tốt.

** Your Skills and Experience

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển các sản phẩm, chương trình liên quan với lập trình web ASP.NET C# Web-Forms.

– Có kiến thức vững chắc về lập trình web ASP.NET C#, Javascript, JQuery, Ajax, MS-SQL(đặc biệt là Store Procedure) và TFS.

– Am hiểu nhanh công nghệ mới, debugging, giải quyết vấn đề, phân tích và hiểu nhanh các hệ thống.

– Ưu tiên am hiểu về nền tảng MVC.

** Why You’ll Love Working Here

– Mức lương hấp dẫn.

– Lương tháng 13.

– Tăng lương hàng năm.

– 12 ngày phép hàng năm.

– Thời gian làm việc: 7h30 sáng – 4h30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Công ty Ecount (100% vốn nước ngoài) đang cần tuyển các nhà phát triển có kinh nghiệm

– Tham gia vào đội ngũ phát triển ở Việt Nam và kết hợp với đội ngũ ở Hàn Quốc để phát triển sản phẩm.
– Phát triển ứng dụng ERP Web-based.

– Thực hiện các chức năng chương trình, debugging và xây dựng lại các phân hệ của hệ thống ERP.

– Có trách nhiệm chính để phát triển các chương trình và kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu.

– Tham gia làm việc tại Ecount càng sớm càng tốt.