node

 • admin
  May 18TH, 2016

  Bài 1b – Hướng dẫn cài đặt Node.js trên hệ điều hành Ubuntu

  Hướng dẫn cài đặt Node.js trên  hệ điều hành Ubuntu : Như  bài trước hướng dẫn cài đặt node.js trên window : https://smartjob.vn/huong-dan-cai-dat-node-js/ Bài này mình hướng dẫn cá bạn cài đặt trên ubuntu  là hệ điều hành tốt và phổ biến được nhiều lập trình viên ưu thích. Trong  bài viết này mình dùng […]

 • admin
  Apr 08TH, 2016

  Node.js – Bài 6: Object đối tượng toàn cục trong Node.js

  Nếu các bạn mới đầu nên đọc từ bài 1 hướng dẫn cài đặt .Cũng như những ngôn ngữ lập trình khác , Node.js là một ngôn ngữ khá mới mẻ ở Việt nam đối với các bạn lập  trình viên.Trong Node.js cũng có đối tượng toàn cục được sử dụng ở tất cả các […]

 • admin
  Mar 28TH, 2016

  Node.js – Bài 5: Node.js và Mongodb hướng dẫn kết nối

  Mục đích: Kết nối node js với cơ sở dữ liệu mongodb. Ở phần này hướng dẫn  một số cách kết nối với cơ sở dữ liệu Mongodb và các truy vấn Mongodb. Các bạn xem qua ở phần trước đã có hướng dẫn cài đặt Node.js trước khi tới phần này.Hướng dẫn nhanh phần […]

 • admin
  Mar 18TH, 2016

  Node.js – Bài 3: Điều hướng trong Node.js

  Tiếp theo trình tự các ví dụ cơ bản ,các bạn nên đọc hai  bài trước : Về cài đặt node.js trên môi trường window : https://smartjob.vn/huong-dan-cai-dat-node-js/ và đọc ghi  file trên  Node.js: https://smartjob.vn/doc-ghi-file-tren-node-js/ Các bạn mất 20 phút thực hành và đi tới phần này để hiểu hơn về cách hoạt động khi có 1 […]

 • admin
  Mar 17TH, 2016

  Node.js – Bài 2: Đọc ghi file trên Node.js

  Trước khi tới phần này bạn nên đọc phần cài đặt Node.js ở bài trước : https://smartjob.vn/huong-dan-cai-dat-node-js/  và sau khi theo dõi khoảng 5 ví dụ trên smartjob bạn sẽ hiểu dần và tự học theo cách của riêng mỗi người .Bài này mình giới thiệu về phần đọc ghi file .Trong Node js có […]

 • admin
  Mar 04TH, 2016

  Node.js – Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Node.js

  1.Nodejs là gì ?Kiến thức cơ bản hiểu về Nodejs. Tác giả :  Ryan Dahl từ năm 2009, và phát triển dưới sự bảo trợ của Joyent. Node.js là một nền tảng chạy trên phía server  viết trên javascript, javascipt chỉ là ngôn ngữ kịch bản nhưng node js đã là ngôn ngữ lập trình  ,có khả […]