Lập trình web cơ bản với PHP (P1)

Lập trình web cơ bản với PHP

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về PHP

PHP là gì?

PHP là từ viết tắt của “Hypertext Preprocessor” ,là ngôn ngữ xử lý bên phía server được phép download và sử dụng miễn phí. PHP là ngôn ngữ Server Script nên nó chỉ có thể hoạt động trên Web Browser.

File của PHP

  • File php gồm htlm, text, css, js và code PHP
  • Các file php có đuôi mở rộng là “.php”
  • File php thực thi ở phía server và có kết quả trả về trình duyệt với dạng html
tao-web-service-voi-php-va-mysql

Lập trình web cơ bản với php

Nhiệm vụ của ngôn ngữ php

PHP có rất nhiều nhiệm vụ nhưng với các  bạn đang học lập trình web cơ bản, chúng ta chỉ cần biết sơ qua những nhiệm vụ chính sau đây:

  • Thay đổi nội dung của trang
  • Tạo file, mở và xóa file trên server
  • Khi kết hợp với Mysql, php có thể thao tác với dữ liệu (Data) – thêm, sửa, xóa,…
  • Bằng cách sử dụng session, cookie, php có thể lưu lại thông tin các phiên người dùng

Tại sao nên chọn PHP?

  • PHP là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến – hơn 80% số website chúng ta đang sử dụng được code từ php. Có thể kể đến các trang web lớn trên thế giới có dùng php như facebook.com, google.com,.. ở Việt Nam là vatgia.com, vietnamworks.com, … hay rất nhiều trang web khác
  • Là ngôn ngữ có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (linux, window, Mac OS X,…)
  • Tương thích với nhiều server hiện đang được sử dụng.

Với nhiều sinh viên muốn tiếp cận công việc lập trình web cơ bản thì đây là ngôn ngữ không thể bỏ qua. Tại Việt Nam, PHP được rất nhiều công ty chọn mặt gửi vàng cho việc phát triển web của mình vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội với PHP.

 

 


lập trình PHP,
lập trình web,
lập trình web cơ bản,