Node.js – Bài 3: Điều hướng trong Node.js (2784 views)

Tiếp theo trình tự các ví dụ cơ bản ,các bạn nên đọc hai  bài trước :

Về cài đặt node.js trên môi trường window : https://smartjob.vn/huong-dan-cai-dat-node-js/

và đọc ghi  file trên  Node.jshttps://smartjob.vn/doc-ghi-file-tren-node-js/

Các bạn mất 20 phút thực hành và đi tới phần này để hiểu hơn về cách hoạt động khi có 1 request tới và điều hướng trả về file Html nào .Ví dụ như sau khi bạn nhập trình duyệt : http://127.0.0.1/about.html thì server trả về cho bạn nội dung có trong file about.html

File source code demo:  tải về

Tạo file và thư mục tại bất kỳ đâu bạn muốn dưới đây demo mình để ở  ổ E như hình  dưới:

node1

tuyển dụng lập trình viên smartjob.vn

Cấu trúc thư file folder như sau:  public   ,  dieuhuong.js  , about.html ,  home.html

node2

Xem thêm: Đọc ghi file trên Node.js

Nội dung các file như sau :

Trên file trên sẽ đọc request  của url  lấy nội dung file trong thư mục public truyền vào biến data respone về trình duyệt.

about.html

home.html

Sau đó mở CMD  tới thư mục chứa file dieuhuong.js  thự thi tiến trình bằng cách gõ lệnh node dieuhuong.js  ở đây mình để ở thư mục     E:\dieuhuong_node.js_smartjob.vn

node3

Sau đó mở trình duyệt gõ địa chỉ và kiểm tra:  http://127.0.0.1/about.html    http://127.0.0.1/home.html

node5

node6

Các bạn  có thể thêm các file smartjob.html hay  file khác trong html và thứ request . Trên đây là hướng dẫn cơ bản nhất code thuần node js để diều hướng và gửi về  nội dung file html  để các bạn có thể hình dung ra cách hoạt động . Sau này việc điều hướng Route sẽ sử dụng thư viện express trong node js để diều hướng với nhiều phân cấp chức năng hơn .

Chúc các bạn thực hành thành công mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ qua Skype : nguyenanhdung90.

strongmindinstrongbody-expert smartjob.vn

Bài 4: Hướng dẫn về Mongo DB

May be interested posts: