Q-Mobile | ABTEL

68 active jobs by Smartjob PB
  Công việc liên quan:
 • Senior Android Developer
  Phan Đăng Lưu
  Salary: Competitive
  The Job – Tham gia trực tiếp vào các dự án TMĐT (E-commerce) của công ty theo mô hình B2C (Business to Customer) và B2B (Business to Business) – Phát triển các ứng dụng Thương mại điện tử trên Mobile – Tham gia phát triển các sản phẩm dịch vụ online, quản lý trên Mobile của côn more
 • PHP Magento/ Laravel
  Phan Đăng Lưu
  Salary: Attractive
  The Job – Tham gia trực tiếp vào các dự án TMĐT (Ecommerce) – Lập trình phát triển thêm các module/function cho những hệ thống CMS/E-commerce phổ biến dựa trên mã nguồn mở – Kết nối hệ thống TMĐT/ quản lý doanh nghiệp với các đối tác Payment, Ngân hàng và đối tác Logistic – Th more