Cẩm nang lập trình iOS

 • Tiến Cường
  Jan 22ND, 2016

  Hướng dẫn tạo Radio Button trên iOS

  Lập trình iOS với Objective-C, Xcode đã hỗ trợ chúng ta khá nhiều component có sẵn để dễ dàng sử dụng như TableView, Tab Bar, Segmented, Slider, UIActivityIndicatorView, Date Picker… nhưng vẫn còn nhiều component cơ bản mà iOS chưa hỗ trợ như:  Combo box, Menu, Radio button, Pop-up…buộc ta phải tự tạo mới. Với […]

 • Tiến Cường
  Jan 15TH, 2016

  Câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn iOS

  Mình đã nhiều lần đi phỏng vấn iOS tại các công ty, và đây là những câu hỏi mà nhà tuyển dụng hay hỏi mình. Ngoài những câu hỏi phổ biến về tuyển dụng như: Giới thiệu bản thân bạn, tại sao bạn lại nghỉ việc ở công ty hiện tại, lương bạn mong muốn […]