Big Data

 • Đỗ Như Vý
  Mar 18TH, 2016

  Truy vấn cơ sở dữ liệu MongoDB bằng PHP

  MongoDB hỗ trợ rất nhiều Driver cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Trong bài viết này, SmartJob trình bày về việc kết nối, truy vấn từ PHP. Máy tính sử dụng: Windows 10, 64 bit, sử dụng bộ tích hợp XAMPP. Cài đặt MongoDB sử dụng MEAN stack (bạn xem các bài viết […]

 • Đỗ Như Vý
  Mar 09TH, 2016

  Truy vấn dữ liệu MongoDB

  Trong phần này, SmartJob sẽ giới thiệu đến bạn nhiều cú pháp truy vấn khác nhau, theo một hay nhiều điều kiện. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU Làm việc với MongoDB, thông thường là làm việc với dữ liệu lớn, do đó cần chuẩn bị cơ sở dữ liệu có kích thước tương đối lớn để […]

 • Đỗ Như Vý
  Mar 08TH, 2016

  Đọc, ghi, xóa, sửa dữ liệu MongoDB

  Hệ quản trị CSDL MongoDB lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc phân cấp: database > collection >  document > field:value 1. Cặp field:value, có 4 ví dụ minh họa: fullname: "Hoàng Thị Hồng Nhung" birth_year: "1990" email: "[email protected]" group: ["van_phong", "nhan_su"] 2. document tuân thủ định dạng BSON (gần giống JSON), một document gồm một hay nhiều cặp field:value như đã trình […]

 • Đỗ Như Vý
  Mar 07TH, 2016

  Hướng dẫn cài đặt MongoDB

  Trong phần trước, SmartJob đã trình bày tổng quan về cơ sở dữ liệu NoSQL. Đó là sự chuẩn bị cần thiết và hữu ích để nói về MongoDB. MongoDB là một trong nhiều Hệ quản trị CSDL NoSQL, và đặc biệt, MongoDB nằm trong tốp đầu lĩnh vực NoSQL. Bài viết này trình bày […]

 • Đỗ Như Vý
  Mar 07TH, 2016

  Giới thiệu Hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB

  Trong bài viết này, SmartJob giới thiệu đến bạn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB. Trước tiên chúng ta phân tích các thuật ngữ làm nền tảng cho chủ đề sẽ đề cập. Các thuật ngữ có thể chưa chính xác tuyệt đối xét trên phương diện học thuật/hàn lâm, tuy nhiên sẽ […]